Domenii: Infrastructură socială

Autorul propunerii: Mihai Ghimp

Descriere: Apa potabilă reprezintă unul dintre principalele elemente indispensabile pentru menținerea activității vitale a populației, iar problema insuficienței apei potabile generează riscul survenirii în viitorul apropiat a unei crize acvatice generale.

Proiectul propus, implică întreprinderea unor măsuri în vederea reabilitării unui obiect de infrastructură socială (fântâna publică din s. Budești de pe strada Ianovschi), care are o nevoie stringentă de  renovare și amenajare a acoperișului, reieșind din starea curentă a acesteia.   

Importanța implementării proiectului respectiv, reiese din faptul că fântâna menționată aprovizionează cu apă potabilă, în prezent, circa 11 familii din localitate, ce constituie aproximativ 40 de persoane. 

Bugetul total al propunerii: 15.070,00 lei.