Domenii: Infrastructură socială

Autorul propunerii: Romanovschi Constantin

Descriere: Podețele existe în sectorul locativ ARTAS sunt deteriorat și nu asigură securitatea deplasării cetățenilor. Necesitatea construcției și instalării acestor podețe rezidă în aceea că asigură accesul lucrătorilor la intreprinderile din sector, a elevilor la școală și copiilor la grădiniță și a locuitorilor din sectorul dat spre centrul localității. Un podeț ar asigura traversarea pârăiașului din preajmă, cu o lungime de 5 m, care asigură traversarea reușită a trotuarului adiacent străzii centrale, altul cu lungime 4,3 m, care, la fel face legătura dintre segmentele de trotuar, aferent străzii centrale – str. Chișinăului. Al treilea podeț de 1,5 m care asigură stradela pietonală spre blocurile de 5 etaje cu 30 de apartamente și de 2 etaje din strada Traian.

Bugetul total al propunerii: 162.000,00 lei