Domenii: Smart City (aplicații IT pentru servicii publice, energie regenerabilă etc.)

Autorul propunerii: Tatiana Vrajmaș

Descriere: Scopul proiectului este de informare și promovare. Informarea locuitorilor privind activitatea autorităților publice locale, proiectele implementate și cele în derulare, iar la capitolul promovare, vorbim despre timpul gratuit acordat agenților economici nou creați pentru promovare. Orice comunitate are nevoie de informație pentru a-și confirma anumite valori, așteptări sau pentru a recunoaște anumite merite. Oamenii au nevoie de acces la informație și necesitatea de a publica informații utile. Astfel, prin publicarea informațiilor va fi asigurată transparența, care este relevantă pentru comunitate. Din acest motiv, punctele de informare sub formă de panouri informative vor fi un element de importanță sporită în cadrul unei societăți contemporane.

 Vor fi scoase în evidență activitățile, evenimentele, problemele comunității locale pentru cetățenii și vizitatorii orașului Ialoveni.

Bugetul total al propunerii: 10 000,00 euro