Bugetarea participativă în satul Budești în contextul implementării acestui instrument în Moldova

 

Bugetarea participativă este un nou mod de guvernare care a apărut în 1989 în Brazilia și, la moment, este implementată în peste 3000 de orașe și sate din întreaga lume. În Republica Moldova, bugetarea Participativă este o practică nouă, la început de cale, dar care merită promovată și dezvoltată.

În Republica Moldova, municipiile Chișinău, Bălți,  Florești, Ungheni, Cahul, orașele Cimișlia și Călărași, dar și de curând, satul Avdarma din UTA Găgăuzia, implementează practici de bugetare participativă în comunitățile lor.

************

De exemplu, procesul de bugetare participativă în municipiul Chișinău este implementat din anul 2017. Consiliul municipal aprobă în acest sens regulamentul cu privire la bugetul civil, care prevede clar domeniile de competență a Primăriei pot fi scrise proiectele (infrastructură urbană, culturală și socială; mobilitate urbană; Smart City; democrație locală; educație, tineret și sport), componența și atribuțiile Comisiei de evaluare tehnico-legală, calendarul depunerii proiectelor și regulile de selectare ale acestora. Alegerea proiectelor se realizează prin vot deschis în incinta Primăriei și a preturilor, precum și prin vot online. Totodată, regulamentul garantează sumă minimă de 3 milioane de lei din bugetul municipal pentru finanțarea proiectelor.

În municipiul Bălți, procesul de bugetare participativă se realizează din anul 2016, când au fost depuse 6 proiecte scrise de către cetățeni pe problemele publice. În anul 2017, administrația publică locală a adoptat bugetarea participativă drept politică publică print adoptarea regulamentului de implementare a proiectului „Buget civil”,care prevede scrierea cererilor de finanțare de către grupuri de inițiativă civică pe o problemă de interes public din localitate. În anul 2017 au fost finanțate 11 proiecte, iar în 2018 – 10 proiecte.

În orașul Cimișlia, valoarea bugetului propus pentru anul 2019, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecționate este de 100 mii lei. Valoarea maximă alocată din buget pentru un proiect este de 10 mii lei. Alte 10 mii de lei trebuie să constituie contribuția aplicantului.Evaluarea proiectelor se va face de către o comisie specială, înființată în baza unei dispoziții a primarului orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu.

La nordul Moldovei, în orașul Florești, valoarea bugetului propus în anul bugetar 2019, în cadrul procesului de bugetare participativa pentru proiectele selecţionate este de 1.000.000 lei, inclusiv TVA. Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă 500.000 lei.

În municipiul Cahul, bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor municipiului într-un proces democratic pentru stabilirea modalității optime de valorificare a surselor financiare din bugetul local. Astfel, potrivit regulamentului de bugetare participativă în orașul Cahul, anual Primăria municipiului Cahul, la aprobarea bugetului local, va planifica echivalentul sumei a 1% din buget (în jur de 1 milion de lei),destinat concursului de proiecte din partea cetăţenilor,grupurilor de iniţiativă şi a ONG-urilor din municipiul Cahul. Valoarea proiectelor depuse va fi cuprinsă în limitele de la 50 000 lei la 100 000 lei pentru fiecare proiect. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii: a) alei și trotuare; b) mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei; c) spații verzi și locuri de joacă; d) amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.); e) activităţi şi infrastructura educațională, sportivă și culturală.

Iar locuitorii satului Avdarma din UTA Gagauz-Yeri vor putea beneficia de ajutorul primăriei pentru soluţionarea unor probleme de importanţă locală. Acesta se înscrie în proiectul „Bugetul civic Avdarma-2020”, lansat de autorităţi, iar cererile pentru finanţare pot fi depuse până la 12 martie 2020.Banii vor fi direcţionaţi pentru lucrări de infrastructură, amenajare, reabilitarea locurilor publice, infrastructura drumurilor, sectorul social, cultură, ecologie, educaţie, tineret şi sport. Cererile de finanţare pot fi depuse de grupuri de iniţiativă, susţinute de cel puţin 20 de localnici. Suma solicitată nu va depăşi 15 mii de lei, iar contribuţia proprie se va estima la 30%.

Implementarea bugetării participative în satul Budești

În satul Budești, procesul de bugetare participativă este realizat în cadrul proiectului „Bugetare participativă – instrument eficient pentru participarea cetățenească în Moldova”, Proiectul este sprijinit financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe și implementat de AGORA CENTRAL EUROPE, IDIS „Viitorul”, Primăria orașului Ialoveni și Primăria satului Budești.

Pentru localitate, bugetarea participativă reprezintă o premieră provocatoarea pe care Primăria satului Budești a reușit să o realizeze la un nivel înalt. Astfel, alături de celelalte localități din Moldova, autoritatea publică locală din Budești oferă posibilitatea cetățenilor să decidă în mod direct cum va fi utilizată o parte din bugetul localității.Practic, în toate localitățile care implementează acest instrument democratic, bugetarea participativă este un proces deschis şi transparent prin care membrii comunităţii se implică direct în formularea deciziilor privind priorităţile de cheltuire a banilor din bugetul local. Cetățenii depun proiecte de interes pentru comunitatea locală, o comisie a primăriei sau un grup de lucru selectează propunerile eligibile și acestea sunt votate de către cetățeni. Domeniile în care sunt înscrise propunerile țin de obicei de competența autorității publice locale și nu includ aspecte ce țin de infrastructura nemijlocită a comunității sau prestarea anumitor servicii publice, care sunt în gestiunea autorităților. În ce privește procedura, participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc în localitatea respectivă şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani, individual, asociați în grupuri de inițiativă sau asociații obștești. Iar procedura de votare și validarea voturilor este și ea diferită în dependență de capacitățile fiecărei administrații publice locale: fie online, fie prin votul direct sau prin analiza Grupului de lucru.

Cu toate că fiecare localitate unde este implementat procesul de bugetar participativă are propriul regulament în acest sens, bugetarea participativă urmărește același scop peste tot și anume implicarea cetățenilor municipiului Cahul într-un proces democratic pentru stabilirea modalității optime de valorificare a surselor financiare din bugetul local.

Prezentarea bugetării participative în satul Budești

 

Bugetarea participativă reprezintă o practică de democrație participativă prin care cetățenii se implică în decizii cu privire la modul în care sunt alocați banii publici. Procesul de bugetare participativă presupune ca cetățenii să identifice probleme, să elaboreze soluțiile și să estimeze costurile, scriind propuneri de proiect, ce sunt înainte spre finanțare către administrația publică locală. Astfel, cetățenii sunt cei care prioritizează problemele locale, administrația publică vine doar cu expertiza legală și tehnică, decizia finală de finanțare fiind luată de cetățeni. Aceasta nu înseamnă că administrația publică va finanța doar aceste proiecte. Acest mecanism vine să dezvolte implicarea oamenilor de rând în procesele decizionale, în elaborarea și executarea bugetului local, dar și să fie mult mai implicați în viața comunității sale.

În timpul acestui proces, cetățenii din satul Budești au decis cum să folosească o parte specifică din bugetul public. Astfel, cetățenii acestei comunități au obținut un control mai bun asupra acestor finanțe, utilizarea lor este în conformitate cu nevoile lor și, în același timp, creează condițiile pentru o mai bună cooperare între aceștia și autoritățile publice.

Potrivit metodologiei bugetarii participative, procesul în satul Budești include următoarele etape: Etapa 1. Campania de informare; Etapa 2. Depunerea de proiecte; Etapa 3. Analiza proiectelor. Publicarea lor și evaluarea fezabilității; Etapa 4. Votarea proiectelor; Etapa 5. Validarea voturilor, prezentarea rezultatelor; Etapa 6. Implementarea proiectelor selectate și Etapa 7. Decizia Consiliului local Budești referitor la alocarea resurselor financiare pentru următorul ciclu al bugetării participativă.

În acest sens, în perioada iunie-august 2019, au fost depuse 14 propuneri de proiect de către locuitorii satului Budești. Cele 14 proiecte se încadrează în domeniile: mobilitate urbană, infrastructură socială, cultură, amenajarea și reabilitarea spațiilor verzi, terenuri și locuri de joacă, educație, tineret și sport.

Rezultatele votării

 

Toate propunerile depuse de cetățeni au fost selectate și aprobate pentru a fi supuse votului în perioada 21 octombrie – 11 noiembrie 2019.  Prin urmare, procedura de vot  în cadrul programului de bugetare participativă s-a încheiat pe 11 noiembrie, 616 persoane votând unul dintre cele 14 proiecte propuse de 11 budeșteni și validate de autoritatea locală.

Proiectul care a întrunit cel mai mare număr de voturi și care va fi implementat de Primăria satului Budești este „Tobogane noi pentru grădinița „Viorel și Viorica” care a acumulat în total 444 voturi (411 voturi online și 33 voturi pe suport de hârtie). Astfel, copiii de la grădiniță vor avea noi tobogane deoarece majoritatea toboganelor existente pe terenurile de joaca ale grădiniței sunt vechi, uzate, distruse de timp și chiar periculoase. Pe locul doi s-a clasat proiectul „Tobogane pentru terenul de joacă din sectorul „Cleiman” cu un numărul total de 170 voturi (152 voturi online și 18 voturi pe suport de hârtie), iar pe locul trei – proiectul „Teren de joacă pe str. Balțata” care a acumulat 136 voturi (134 voturi online și două voturi pe suport de hârtie).

Votanții propunerilor depuse pentru bugetarea participativă în satul Budești sunt preponderent femei (364 persoane).  În ce privește vârsta, cei mai activi cetățeni au fost cei cu vârsta cuprinsă între  31-40 ani (171 voturi), urmați de cei cu vârsta 26-30 ani: 120 voturi și 18-25 ani, care au oferit 95 de voturi din totalul de 616. La polul opus, cel mai puțin activi în procesul de votare pentru propunerile de bugetare participativă în satul Budești au fost cetățenii cu vârsta cuprinsă între 61 și 70 de ani, cu doar 19 voturi oferite.

În același timp, majoritatea (99%) cetățenilor din Budești care au participat la procesul de votare pentru propunerile bugetării participative consideră drept util, binevenit și necesar instrumentul de bugetare participativă în comunitatea lor.

Care este opinia comunității din satul Budești despre proiectul de bugetare participativă?

Ai depus o idee de proiect în cadrul bugetării participative?

Modalitatea de votare a fost ușor de înțeles?

Ați fost bine informat despre procesul de bugetare participativă în satul Budești?

În opinia Dvs. ce îmbunătățiri ar putea fi aduse procesului de bugetare participativă?

 • Implicarea cetățenilor mai intensă în procesul de stabilire a priorităților și scriere a proiectelor.
 • Locatarii ar trebui să cunoască mai multe detalii, și e bine să se faca chestionare ca fiecare să-si poată expune parerea.
 • Informarea corectă și în masă a populației.

În cazul în care nu ați depus o propunere de proiect în procesul de bugetare participativă, vă rugăm să ne infromați care a fost motivul (de ex: nu am avut timp, formularul era prea complicat etc.)

 • Nu am avut timp.
 • Nu am avut timp pentru asta.
 • Nu am avut timp.

În cazul în care ați răspuns nu, vă rugăm să explicați de ce.

 • A fost ușor de ințeles modalitatea de votare, totul a fost explicat foarte clar.

Comentarii și recomandări din partea IDIS „Viitorul”

 

 1. O alocare financiară mai mare (din partea administrației locale și a donatorilor) pentru proiectele de bugetare participativă.
 2. Selectarea și implementarea unui proiect de bugetare participativă de care să beneficieze un număr cât mai mare de cetățeni ai localității, de toate vârstele și categoriile.
 3. O perioadă mai mare pentru depunerea și prezentarea proiectelor de către autori.
 4. Organizarea mai multor întâlniri cu cetățenii și reprezentanții instituțiilor publice pentru a-i informa despre procesul bugetării participative.
 5. Implicarea mass- media și a ambasadorilor comunitari în promovarea procesului de bugetare participativă, inclusiv media locală.
 6. Asigurarea permanentă a transparenței procesului bugetării participative.
 7. Dezvoltarea constantă a dialogului dintre membrii Grupului de lucru/administrația publică locală și cetățeni/autorii propunerilor.
 8. Asigurarea durabilității procesului de bugetare participativă.

Concluzii și recomandări cu privire la procesul bugetării participative în satul Budești

 

Pe 19 februarie curent, la Budești a fost organizată evaluarea publică cu privire la procesul bugetării participative. Participanții au discutat despre experiențele lor și au oferit comentarii și recomandări. În linii mari, procesul i-a ajutat pe oameni să fie mai deschiși spre cooperare cu administrația publică locală, mai conștienți față de problemele din comunitate și mai receptivi pentru a le rezolva. Principalele recomandări fac referință la următoarele aspecte:

Campania de informare

Recomandări

 • O informare mai intensă despre procesul bugetării participative.
 • O informare mai detaliată a membrilor Grupului de lucru despre procesul bugetării participative.
 • Mai multă informație pentru cetățeni despre modalitatea de scriere a propunerii de proiect.
 • Mai multă informație pentru cetățeni despre estimarea bugetului și să apeleze la Grupul de lucru.
 • Mai multe discuții face-to-face, dar și o companie mai bună în mediul online.

Depunere de proiecte

Multe persoane au aflat târziu despre procesul bugetării participative pentru a-și depune propunerea.

Votarea proiectelor

Concluzii

 • Votarea propunerilor au avut loc în practic aceeași perioadă ca și alegerile locale generale și multe persoane făceau confuzie între aceste procese.
 • Multe persoane au înțeles votarea ca parte a alegerilor locale generale.
 • Locuitorii au apreciat posibilitatea votării pe hârtie, deoarece votarea online li s-a părut dificilă sau nu aveau la îndemână un telefon mobil.
 • A fost dificilă și anevoioasă convingerea și mobilizarea cetățenilor pentru a participa la votarea propunerilor pentru bugetarea participativă.
 • Au fost constatate probleme tehnice legate de codul transmis de validare prin SMS

Aspecte pozitive pentru comunitatea din satul Budești

 

 • Compania care va instala toboganele la grădinița „Viorel și Viorica” , adică proiectul câștigător, va oferi drept cadou un complex de joacă pentru copii în sumă de 33 mii lei.
 • Instituțiile publice din satul Budești s-au implicat activ în campania de informare a bugetării participative și anume au distribuit materialele informative și i-au informat pe beneficiari despre proces.